Lidmatenkring

De Lidmatenkring heeft meer dan de Bijbellezing een gesprekskarakter. De avond begint met een (kortere) inleiding, zo mogelijk door een deelnemer zelf. Daarna bespreken we de inleiding en vragen in groepjes – zodat we elkaar echt kunnen spreken. Na de pauze worden dan de vragen besproken in de grote groep.

Deze Lidmatenkring wordt gehouden in De Poort, en begint om 20:00 uur. Voor actuele data zie agenda.

Hersteld Hervormde Kerk

Website HHK

Zien en geloven

Zendingswerk HHK

Kerkelijk bureau

Informatie

Kerkgebouw: Kerkstraat 22, Andelst

Predikant: Ds. J. Kommerie

Scriba: M. van Klaveren

Koster: A. Elings