Kerkvoogdij en Kerkgebouw

Tijdelijk Oud. Kerkvoogd H. van Klaveren
Margrietstraat 20
6671 ZS, Zetten
Telefoon: (0488) 45 30 15

Kerkvoogd A. Brons
Veedijk 1,
6672 ME Hemmen
Telefoon (0488) 45 15 55

Kerkvoogd J.G. van Genderen
Salvia 1
6681 RC Bemmel
Telefoon: –

Kerkgebouw
De kerkdiensten worden gehouden aan de Kerkstraat te Andelst. De zondagse erediensten beginnen om 10:00 uur en 18:30 uur. In voorkomende gevallen zijn andere aanvangstijden mogelijk.
Meer informatie over het kerkgebouw en de geschiedenis ervan vindt u hier.
De beheerder van het kerkgebouw is koster A. Elings, tel: (0488) 452872.

‘De Poort’
Tegenover de kerk staat verenigingsgebouw ‘De Poort’ (tel. (0488) 453104 | Mobiel Ada: 06 23363182). Hierin wordt de oppasdienst gehouden en doordeweeks andere kerkelijke activiteiten.
Beheer van ‘De Poort’ wordt gedaan door Eric en Ada, Amaryllisstraat 3, 6674GG Herveld (tel. zie boven).

Hersteld Hervormde Kerk

Website HHK

Zien en geloven

Zendingswerk HHK

Kerkelijk bureau

Informatie

Kerkgebouw: Kerkstraat 22, Andelst

Predikant: Ds. J. Kommerie

Scriba: M. van Klaveren

Koster: A. Elings