JV Benjamin

Deze vereniging is gericht op de jeugd van 16 jaar en ouder. In voorgaande jaren kwam in het winterseizoen de JV om de twee weken op vrijdagavond bij elkaar in De Poort. Door de kleine samenstelling van de JV is er dit jaar voor gekozen om het in een ander vat te gieten. Dit jaar hopen we ongeveer drie avonden te organiseren waarbij de omliggende JV’s ook worden uitgenodigd.
Deze avonden worden georganiseerd door de JV zelf en zullen in het teken staan van de door hen gekozen thema’s. Houdt de kerkbode en de website in de gaten voor meer informatie omtrent deze avonden.

Leiding:

  • Gerrit Klop
  • Gerben Post

Voor vragen kunt u altijd een mail sturen naar: e-mail JV Benjamin

Hersteld Hervormde Kerk

Website HHK

Zien en geloven

Zendingswerk HHK

Kerkelijk bureau

Informatie

Kerkgebouw: Kerkstraat 22, Andelst

Predikant: Ds. J. Kommerie

Scriba: M. van Klaveren

Koster: A. Elings