Bijbellezing

Bij de Bijbellezing staat een inleiding (ca. drie kwartier) door de predikant centraal. Na de pauze is er gelegenheid tot het stellen van vragen hierover.
U/Jij bent van harte uitgenodigd deze avond bij te wonen in de Poort, de avonden beginnen om 20:00 uur. Voor actuele data zie agenda.

Hersteld Hervormde Kerk

Website HHK

Zien en geloven

Zendingswerk HHK

Kerkelijk bureau

Informatie

Kerkgebouw: Kerkstraat 22, Andelst

Predikant: Ds. J. Kommerie

Scriba: M. van Klaveren

Koster: A. Elings